Kontakty

Kontaktné údaje

Mgr. Martin Liška 

konateľ 

Cell: +421(0)940 83 84 83 

E-mail: winstyle@winstyle.sk

Fakturačné údaje

Winstyle s.r.o.
Krosnianska 9
040 22 Košice

IČO: 46178571
IČ DPH: SK2023264408
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I., Odd.: Sro, vložka číslo 27700/V
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800202005/8330
IBAN: SK3883300000002800202005