Kontaktné údaje

Mgr. Martin Liška                                                           konateľ spoločnosti

Cell: +421(0)940 83 84 83 

E-mail: winstyle@winstyle.sk

Kancelária: Kalinovská 2, 040 22 Košice

(stretnutie v kancelárii si dohodnite vopred telefonicky!!!)

Fakturačné údaje

Winstyle s.r.o.
Krosnianska 693/9
040 22 Košice

IČO: 46178571
IČ DPH: SK2023264408

Spoločnosť je zapísaná v OR MS Košice, Odd.: Sro, vložka číslo 27700/V

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800202005/8330
IBAN: SK3883300000002800202005